Radni sejmiku obradowali na Zamku w Wiśniczu

16 maja na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Starym Wiśniczu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:

1. Zamek w Nowym Wiśniczu jako atrakcja turystyczna, źródło wiedzy historycznej oraz zabytek Ziemi Wiśnickiej

2. Ruch turystyczny w Małopolsce – ocena sytuacji i prognozy na przyszłość

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.