Młodzieżowa Rada Miasta zaczęła działać – zdjęcia

9 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji. Młodzi radni złożyli ślubowania, zostało wybrane prezydium. W jego skład weszli przedstawiciele ZS nr 1 i ZS nr 2.

W inauguracyjnym posiedzeniu wzięło udział 12 z 15 nowo wybranych radnych. Ślubowanie złożyło jednak 10 osób: Alicja Bryg, Anna Pawełek, Jakub Cisło, Błażej Gumuła, Mateusz Krzywda, Jakub Włosiński, Tomasz Szymczyk, Eryk Gawlik, Wiktoria Kocyk, Mateusz Grzyb (Robert Potasz, Norbert Miękina i Magdalena Świercz byli nieobecni).

Rota ślubowania brzmiała: Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Miasta Bochni, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy, oraz nie szczędzić sił do wykonania zadań Rady.

Maksymilian Truś oraz Wojciech Szczupał (obaj z I LO) nie mogli złożyć ślubowania, a tym samym zostać radnymi, bo 28 kwietnia stali się absolwentami swojej szkoły. Dlatego w placówce zostaną zorganizowane wybory uzupełniające. Warto dodać, że Maksymilian Truś był jednym z inicjatorów powołania Młodzieżowej Rady Miasta, wraz dwoma innymi kolegami. Pod koniec 2014 r. złożyli w tej sprawie wniosek na ręce burmistrza.

Mam nadzieję, że wasze pomysły będą ambitne, kreatywne, mądre i dostosowane do możliwości miasta – mówił do swoich rówieśników Maksymilian Truś. Zaapelował też do władz miasta, aby dały poczuć młodzieży, że ich rada to nie sztuczny twór, ale coś, co ma wpływ na młodą społeczność miasta np. poprzez środki budżetu obywatelskiego.

Mam nadzieję, że zarówno praca, jaką wykonywaliście na rzecz swojego środowiska szkolnego, jak i ta którą rozpoczynacie w tym większym, ogólnomiejskim zakresie, będzie owocowała inicjatywami, które będą zmierzały do poprawiania naszej codziennej rzeczywistości – mówił do młodych radnych burmistrz Stefan Kolawiński. Zwrócił uwagę, że wielu z członków „dorosłej” rady oraz on sam są już w wieku zaawansowanym. Niekoniecznie musimy czuć wszystkie tematy, które was dotyczą. Ale wychodzimy z założenia, że wszyscy chcemy poprawiać obecną rzeczywistość – kontynuował.

Jan Balicki, przewodniczący Rady Miasta Bochnia, zwracał uwagę na edukacyjny walor zasiadania w młodzieżowej radzie. Ostrzegał też m.in. przed zagrożeniami wynikającymi ze sprawowanej władzy. Zostając radnymi przede wszystkim zdecydowaliście się na pracę społeczną, może jeszcze nie na służbę, ale w tym kierunku to zmierza. I zacytował słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem”. W jakimś stopniu będziecie władać w swojej społeczności, więc nie zapominajcie, jak powinniście to robić.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta wybrany został Jakub Włosiński (ZS nr 1), a wiceprzewodniczącymi Eryk Gawlik (ZS nr 1) i Wiktoria Kocyk (ZS nr 2). Sekretarzem Młodzieżowej Rady został Tomasz Szymczyk (ZS nr 1).