Gimnazjum z Nieszkowic Wielkich najlepsze w powiecie

26 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikluszowicach odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej (tor przeszkód i miasteczko ruchu drogowego).

I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Nieszkowicach Wielkich w składzie: Anna Pustułka, Mateusz Trojan i Mateusz Cieśla. II miejsce indywidualnie zdobył Mateusz Trojan. W kategorii szkół podstawowych drużyna z Nieszkowic Wielkich w składzie: Magdalena Izworska, Wiktoria Ochel, Miłosz Brzegowy i Dawid Kufta, zdobyła II miejsce ustępując jedynie gospodarzom. Indywidualnie także II miejsce zdobył Miłosz Brzegowy. Opiekunem drużyn jest Agata Gajewska.