Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia za 3,7 mln zł

Gmina Bochnia dostała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia”. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.783.611,58 zł.

Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) dla uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym: doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze – doposażenie pracowni informatycznych.