Posłanka Józefa Szczurek-Żelazko o Sejmie i pracy w komisjach sejmowych

Pierwszy rok pracy Pani Poseł w Sejmie, to czas aktywnego włączania się w pracę poszczególnych komisji sejmowych: Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Zdrowia.