Reklama

Obsługa inwestora w powiecie bocheńskim

Jak wygląda poziom obsługi inwestora w małopolskich urzędach? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, w każdym razie jest kilka okoliczności, które przemawiają za tym, że powiat bocheński wypada w tej kategorii całkiem nieźle.

We wrześniu 2009 roku na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki zrealizowano badanie pod nazwą „Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce”. Badanie przeprowadzone zostało metodą tajemniczy klient na próbie dwudziestu urzędów gmin. Badający zwracali się wprost do miejscowości, w których chcieli poczynić rzekome inwestycje.

Wnioski z opublikowanego raportu nie były optymistyczne: okazało się, że wielu urzędników nie chciało brać odpowiedzialności za obsługę pracodawcy, potencjalni inwestorzy nie otrzymywali potrzebnych informacji, w wielu miejscach nie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za ten obszar. W odpowiedzi na tę sytuację pojawiło się kilka pomysłów, jak problemowi zaradzić – najczęściej przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tym samym, 2009 roku, jeszcze przed publikacją raportu, projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod nazwą „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” rozpoczął cykl szkoleń dla urzędników w zakresie obsługi pracodawców oraz outplacementu.

Zaproszenia zostały wystosowane do większości urzędów miast i gmin w Małopolsce, a także powiatowych urzędów pracy, akademickich biur karier czy związków zawodowych. Pomysłodawcy wychodzili z założenia, że trzeba wyposażyć w stosowną wiedzę jak największą liczbę osób, które mają do czynienia z inwestorami. Wyniki badania utwierdziły pracowników projektu, że szkolenia były dobrym pomysłem.

Zgodnie z zasadą samorządności, urzędy są praktycznie niezależne, toteż decyzja o przeszkoleniu pracowników należała do burmistrzów, wójtów, dyrektorów etc. Propozycja projektu Inwestor spotkała się jednak z dużym odzewem w powiecie bocheńskim.

Przyznać trzeba, że taka decyzja to często skok na głęboką wodę: wiele urzędów ma mały personel, gdzie każda osoba ma wyznaczone zadanie. Tymczasem trzeba było wyznaczyć kogoś, kto przez kilkanaście dni był poza urzędem, a więc z dala od swych spraw. Nie jest jednak niczym nowym stwierdzenie, że inwestycja w pracowników zawsze się opłaca. W tym przypadku trzeba było zainwestować jedynie ich czas, gdyż szkolenia finansowane były głównie ze środków unijnych.

Uczestnicy szkoleń (swoją drogą, wyznaczeni urzędnicy najczęściej mieli już wcześniej do czynienia z obsługą pracodawców) uczyli się od najlepszych: specjalistów z MARR, czy z Uniwersytetu Warszawskiego, a także osób, które przez wiele lat zajmowały się obsługą inwestora. W ten sposób w powiecie bocheńskim są urzędy, gdzie pracodawcy zostaną obsłużeni w sposób profesjonalny.

Pełna lista Konsultantów (tak nazywani są przeszkoleni pracownicy) znajduje się na stronie www.inwestor.wup-krakow.pl. W powiecie bocheńskim pracodawcy mogą zwrócić się m.in. do Zbigniewa Solaka (PUP Bochnia), Haliny Ujejskiej (UG Bochnia), Doroty Błoniarczyk (UM Bochnia), Edyty Gorczycy (UG Rzezawa) i Doroty Musiał (Lipnica Murowana). Warto zapamiętać te nazwiska, bo właśnie do nich najlepiej się zwrócić w sprawie związanej z pozyskiwaniem czy zwalnianiem pracowników.

To, że w wymienionych urzędach są kompetentni urzędnicy, z pewnością stanowi o przewadze miejscowości. Trzeba wspomnieć jednak jeszcze jedną okoliczność, która jest atutem powiatu bocheńskiego. Chodzi o dokument, w którym opracowano charakterystyki lokalnych zasobów ludzkich dla powiatu bocheńskiego.

W jego opracowaniu wzięli udział wymieni powyżej Konsultanci, a także eksperci z Departamentu Obsługi Inwestora MARR oraz pracownicy WUP Kraków. W dokumencie tym opisano strukturę lokalnego rynku pracy, znajdują się tam informacje o liczbie absolwentów, miejscowej specyfice itd. Dla pracodawców, zwłaszcza tych spoza powiatu, takie dokumenty są bardzo wartościowe i mogą sprawić, że zainwestują właśnie tutaj.

Więcej na ten temat na stronie projektu.

Niestety nie ma niezawodnego sposobu, dzięki któremu dany region będzie przyciągał inwestorów. Trzeba jednak robić wszystko, aby pracodawca wybrał właśnie nasz powiat. Wymienione urzędy zrobiły bardzo wiele w tym kierunku.

tekst: Maciej Sabal, pracownik projektu Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych.