Reklama

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Bochni zatrudni Prezesa Zarządu Spółdzielni

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Bochni

poszukuje osoby w celu zatrudnienia na stanowisku

Prezesa Zarządu Spółdzielni

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, będzie odpowiadać za kierowanie działalnością spółdzielni, w tym zarządzanie jej budżetem. Praca wykonywana będzie w Bochni, na podstawie umowy o pracę, na cząstkowym etacie (0,3 – 0,4 etatu).

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze,

 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • niekaralność,

 • stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji prezesa zarządu,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność pracy w zespole i kierowania ludźmi, rzetelność, zdolność podejmowania decyzji,

 • znajomość zagadnień technicznych i prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie
 • CV
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem,.

Dokumenty składać należy w Biurze Zarządu ul. Karolina 7, 32-700 Bochnia klatka IV w godzinach pracy administracji Spółdzielni: poniedziałek 9.00 – 11.00, wtorek 16.00 – 18.00 lub przesłać drogą pocztową w zamkniętej kopercie do dnia 29.01.2021r.

Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia możliwe do omówienia w Biurze Zarządu w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00.

Bochnia 4.01.2021r.