Reklama

Budowa łącznika autostradowego trwa już od roku. Jak postępują prace?

Rok temu rozpoczęła się budowa tzw. „łącznika” autostradowego. Inwestycja, która ma służyć nie tylko mieszkańcom Bochni i Powiatu Bocheńskiego, ale też południowej części Województwa Małopolskiego. Postępowi prac przyglądał się Adam Korta starosta bocheński oraz Tadeusz Białka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Jest to jedna ze strategicznych inwestycji, od dawna oczekiwana, która znacznie poprawi komunikację w tej części miasta. Skala prowadzonych prac jest naprawdę ogromna, a miejmy nadzieję, że to dopiero początek – mówi Adam Korta, starosta bocheński.
W ramach obecnie realizowanego I etapu inwestycji, wykonywane jest połączenie od węzła autostradowego „Bochnia” do ul. Krzeczowskiej . Powstaje nowa droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Powstanie m.in. skrzyżowanie o ruchu okrężnym na nowobudowanej drodze z ulicą Smyków.

Ukończono już rondo w rejonie ul. Krzeczowskej. W toku jest budowa mostów i przepustów nad rowami melioracyjnymi oraz budowa placu do zawracania. Przebudowywane są również istniejące drogi w zakresie niezbędnym do połączenia ich z łącznikiem.

Długość budowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi 1,8 km. Koszt zadania to blisko 36 mln zł. Inwestorem jest Województwo Małopolskie.  Powiat Bocheński i Gmina Miasta Bochnia współfinansują to zadanie.