Reklama

Zmarł ks. Antoni Tworek – emerytowany proboszcz w Chełmie

W środę do wieczności odszedł ks. Antoni Tworek, przez wiele lat proboszcz parafii w Chełmie, aktywny społecznie dla krzewienia wiedzy o historii parafii i regionu. Miał 84 lata.

Ks. Antoni Tworek urodził się 2 sierpnia 1936 r. Pochodzi z parafii Padew Narodowa koło Mielca, był wikariuszem w Rytrze, Łącku, Wilczyskach i Limanowej. W 1971 r. został proboszczem parafii Chełm, sprawując ten urząd do 2006 r. Poza pracą duszpasterską poświęcił się działalności społeczno-historycznej.

Pozostawił po sobie trwały ślad w tkance tego skromnego, ale bardzo starego, historycznego wzgórza ze świątynią i grodziskiem górującymi nad Doliną Raby. Wśród zasług księdza kanonika wymienić można promocję Chełmu i kościoła Bożogrobców, odrestaurowanie świątyni (zwłaszcza wewnątrz), utworzenie w 1999 r. Muzeum Parafialnego Bożogrobców w domu parafialnym oraz w dzwonnicy, budowę kaplicy cmentarnej.

Ks. Antoni był również inicjatorem powstania parafii w Gierczycach (które niegdyś wraz z Dąbrowicą i Nieszkowicami Małymi stanowiły część parafii Chełm). Był także wielkim pasjonatem historii, opublikował dwa wydawnictwa: „Chełm i Przyrabie” oraz „Przewodnik po Chełmie i Muzeum Parafialnym”.