Reklama

Kursy zawodowe w wiśnickim zakładzie karnym

Przywrócono możliwość realizacji kursów zawodowych dla niewielkich grup skazanych. Osadzeni aktywnie uczestniczą w zajęciach na terenie jednostki.

Panująca pandemia i wynikające z niej ograniczenia skutkowały między innymi wstrzymaniem kursów zawodowych, skierowanych do osadzonych. Kursy umożliwiają skazanym nabycie nowych umiejętności, stanowiących atut podczas poszukiwania zatrudnienia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej. Zajęcia składają się z części teoretycznej, wraz z zajęciami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i aktywizacji zawodowej, oraz z części praktycznej, która jest nieoceniona w przypadku nauki zawodu – daje bowiem możliwość nabycia konkretnych umiejętności.

Nabór na kursy zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony skazanych. Obecnie trwa kurs w zawodzie spawacza metodą MAG, w którym uczestniczy dwunastu osadzonych, uczących się z zaangażowaniem nowego zawodu.

Niebawem rozpoczną się kolejne kursy w zawodach: ogrodnik terenów zielonych (dwukrotnie), technolog robót wykończeniowych oraz stolarz meblowy.

źródło: www.sw.gov.pl