Reklama

Czas pracy kierowcy – ogólne zasady

Czas pracy kierowcy normowany jest przepisami prawnymi obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dostosowanie czasu pracy kierowcy do jego możliwości fizycznych i psychicznych.

 

Dzienny czas prowadzenia pojazdu i okresu wypoczynku

Najważniejsze zasady – czas pracy kierowcy określają przepisy o transporcie drogowym oraz Rozporządzenie nr 561/2006. Regulacje te nie są proste i dlatego wiele firm transportowych może mieć problem z ich przestrzeganiem. Skutkuje to wysokimi karami, zwłaszcza w przypadku kontroli odbywających się poza terenem naszego kraju. Zgodnie z przepisami kierowca ma prawo prowadzić pojazd przez maksymalnie 9 godzin. Czas ten może zostać wydłużony do 10 godzin, lecz nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Rozporządzenie określa także wymiar odpoczynku kierowcy w ciągu doby. Może on być regularny lub skrócony. Łącznie dzienny czas odpoczynku powinien wynosić nieprzerwanie minimum 11 godz. Kierowca może go wykorzystać w dwóch częściach. Pierwsza misi trwać 3 godziny, a druga 9 godzin bez przerw. Skrócony czas odpoczynku oznacza, że kierowca może mieć trzy skrócone okresy dzienne odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Nie mogą one być jednak krótsze niż 9 godzin. Po przekroczeniu czasu 4,5 godziny jazdy konieczne jest zrobienie 45-minutowej przerwy. Można je podzielić na dwie części. Pierwsza może wynosić 15 minut, natomiast kolejna 30 minut.

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Górna granica prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia to 56 godzin. W ciągu dwóch tygodni kierowca nie może przekroczyć 90 godzin jazdy. Jeżeli w jednym tygodniu przekroczy limit, to w kolejnym czas jazdy musi zostać odpowiednio skrócony. Jako tydzień wyznaczono sztywny czas: od poniedziałku od godz. 00 do 24 w niedzielę. Najpóźniej po zakończeniu 6 okresów dobowych powinien nastąpić tygodniowy okres wypoczynku. W ciągu 2 kolejnych tygodni kierowca powinien wykorzystać dwa regularne okresy odpoczynku. Wynoszą one po 45 godzin, można jednak skorzystać z jednego regularnego i jednego skróconego odpoczynku tygodniowego trwającego co najmniej 24 godziny. Takie rozwiązanie musi jednak zostać zrekompensowane w ciągu kolejnych trzech tygodni.

Czas pracy kierowcy w dobie pandemii

Czas pracy kierowcy to nie tylko okres, gdy pracownik prowadzi pojazd, ale także ten, gdy pozostaje on w gotowości do pracy i jest do dyspozycji pracodawcy. Do czasu pracy nie wlicza się natomiast okresów, w których kierowca nie pracuje, ani nieusprawiedliwionych postojów w trasie. Gdy kierowca zmuszony jest dojechać do miejsca innego niż firma, by wykonywać pracę, to za czas dojazdu należy mu się rekompensata finansowa lub wynagrodzenie. Również za czas pracy w załodze, gdy oczekuje na swoją kolej prowadzenia pojazdu, przysługuje mu rekompensata.

Nawet w czasach pandemii przepisy o czasie pracy kierowcy obowiązują, a ich nieprzestrzeganie skutkuje surowymi karami. Dlatego należy bezwzględnie ich przestrzegać. Zależy od tego nie tylko uniknięcie mandatu, ale także bezpieczeństwo na drodze.