Reklama

Nowe kierunki kształcenia w powiecie bocheńskim

W Zespole Szkół nr 1 w Bochni w przyszłym roku szkolnym zostanie uruchomiony nowy kierunek nauczania, w którym kształceni będą przyszli specjaliści chłodnictwa oraz klimatyzacji.  To jedyny taki kierunek nauczania na terenie powiatów bocheńskiego i brzeskiego.  To nie jedyne nowe kierunki nauczania w powiecie bocheńskim. Zostaną uruchomione takie kierunki jak technik mechatronik, technik weterynarii oraz klasy mundurowa i usportowiona. 

W popularnym „Mechaniku” w trakcie nauki w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, absolwenci zdobędą  wiedzę i umiejętności z obszaru: mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, termodynamiki, automatyki, montażu elementów mechanicznych i elektrycznych. To jednak nie wszystkie zmiany w nauczaniu na terenie powiatu bocheńskiego. W niedawnym wywiadzie ze starostą bocheńskim, Adam Korta zapowiedział, że w nowym roku szkolnym zostaną  otwarte trzy nowe klasy. Technik weterynarii w [CKZiU – przyp. MK] Łapanowie, technik mechatronik w ZS nr 1 i klasa o profilu mundurowym w II Liceum Ogólnokształcącym. Co więcej w tej ostatniej szkole powstanie również klasa usportowiona, przeznaczona przede wszystkim dla koszykarek reprezentujących MOSiR Bochnia.

Kończąc naukę na kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji, uczeń uzyska kwalifikacje (EE.15 i EE.16), które pozwolą na wykonywanie zadań zawodowych związanych z obsługą i montażem urządzeń i układów chłodniczych w zakresie:

·  montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

·  oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

·  obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

·  naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

·  organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

· demontażu urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.