Reklama

Młody Plastyk 2020

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza uzdolnione plastycznie dzieci i młodzież do ubiegania się o tytuł „Młody Plastyk 2020”. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat z terenu powiatu bocheńskiego, wykazującej zdolności plastyczne, w wymiarze przekraczającym szkolny program edukacyjny.

Jury przeglądu wyłoni jedną osobę prezentującą nieprzeciętny talent i umiejętności stosowne do wieku, rokującą dalszy rozwój, która otrzyma tytuł „Młody Plastyk 2020”. Jury może także przyznać wyróżnienia. Brak narzuconego tematu i techniki prac ma na celu umożliwienie maksymalnej swobody wypowiedzi.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.mdk.bochnia.pl oraz w sekretariacie MDK. Termin składania prac konkursowych wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszeniową upływa 30 czerwca 2020 r.. Forma wręczenia nagród będzie uzależniona od obowiązujących w lipcu 2020 obostrzeń w związku z stanem epidemii (odbiór indywidualny, lub uroczyste wręczenie podczas wernisażu wystawy pokonkursowej). Informacja zostanie podana laureatom konkursu odpowiednio wcześniej. Wystawa pokonkursowa zostanie także udostępniona online na oficjalnej stronie domu kultury