Reklama

Układ urbanistyczny Nowego Wiśnicza – „pomnikiem historii”!

Prezydent RP pan Andrzej Duda w dniu 20 kwietnia 2020 roku podpisał rozporządzenie uznając za pomnik historii „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno – krajobrazowy” położony na obszarze Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Leksandrowej.

 

W prace mające na celu zgłoszenie wniosku o przyznanie Wiśniczowi tytułu Pomnika Historii trwały od roku 2016. Zaangażowanych w nie było szereg osób związanych z nauką: historią, kulturą, architekturą oraz  administracją miasta.  W efekcie powstał dokument, który przeszedł pozytywną weryfikację przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i w styczniu 2017 roku Burmistrz Nowego Wiśnicza pani Małgorzata Więckowska złożyła wniosek na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach procedowania wniosek otrzymał pozytywną rekomendację Rady Ochrony Zabytków oraz akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana prof. Piotra Glińskiego.

W sierpniu 2018 roku miała miejsce wizytacja w Wiśniczu delegacji  Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wówczas tak napisaliśmy na temat możliwego przyznania Wiśniczowi tytułu Pomnika Historii.

Zachowany do dnia dzisiejszego układ urbanistyczny Nowego Wiśnicza nawiązuje do przyjętego przez fundatora miasta trójpodziału swoich ówczesnych dóbr na część przeznaczoną dla władcy – zamek, Boga – klasztor oraz ludzi – miasto. Zarówno układ miasta, zamek jak i klasztor znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Przyznanie Nowemu Wiśniczowi tytułu Pomnika Historii byłoby ogromnym wyróżnieniem dla miasta. Nie tylko dlatego, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz podniosłoby rangę Nowego Wiśnicza ze względu na jego wartość dla kultury narodowej, a także przyczyniłoby się do jego jeszcze większej promocji. Otrzymanie tytułu oznaczałby również łatwiejszy dostęp do środków finansowych pochodzących z programów MKiDN i dodatkowy argument w staraniach o dotacje unijne.

Przyznanie tytułu Wiśniczowi nie tylko stwarza mu możliwość ubiegania się o dodatkowe środki zewnętrzne, ale również kwalifikuje miasto do zacnego grona miast i miejscowości polskich, w które mają istotne znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

 

na zdjęciu powyżej przedstawiciele delegacji Narodowego Instytutu Dziedzictwa, władz miejskich Wiśnicza oraz Służby Więziennej