Reklama

W poniedziałek rusza nabór do szóstej edycji BO Bochni

W najbliższy 11 maja 2020 r. rusza nabór projektów osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2021 r.

W najnowszej, szóstej już edycji BO w Bochni do rozdysponowania będzie 795 819,50 zł (po 56 844,25 zł na każde z 14 osiedli).

W tym roku procedura zgłaszania projektów rozpocznie się 11 maja i potrwa aż do 15 czerwca. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez panującą pandemię koronawirusa wnioski będzie można złożyć:

– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny,

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu,

– posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:

1. Wejść na epuap.gov.pl.

2. Zalogować się.

3. Wypełni formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu (druk TUTAJ) wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.

4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.

5. Wysłać wniosek online.

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 11 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów.

Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej (wykaz telefonów do wydziałów UM – TUTAJ)  oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres promocja@um.bochnia.pl.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu (TUTAJ).

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla.