Reklama

750.000 zł na Małopolskie Kapliczki 2020

Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył 750.000 zł na renowacje kapliczek  z naszego regionu w ramach projektu „Małopolskie Kapliczki 2020”. Wnioski o dotacje można składać tylko do 13 marca.
Kapliczki, które wpisały się w lokalny krajobraz są one nie tylko świadectwem wiary, ale też zachwycającymi przykładami sztuki ludowej. Na przestrzeni lat wznoszone były również dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych, czy postaci – powiedział marszałek Witold Kozłowski.
W konkursie brać udział mogą jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujące prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Jeden wnioskodawca może złożyć dwa wnioski z tym, że każdy musi dotyczyć innego obiektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Warto dodać, że do tej pory dzięki udzielonemu dofinansowaniu w kwocie 4 mln zł udało się przywrócić dawny blask ponad 470 obiektom.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Na zdjęciu: kapliczka św. Jana Nepomucena w Łapanowie (foto: lapanow.pl)