Reklama

Perspektywy 2020: srebrne i brązowe tarcze dla szkół z Bochni!

Znamy wyniki XXII rankingu szkół średnich „Perspektywy 2020”.  Zostały w nim uwzględnione 2 licea ogólnokształcące i 2 szkoły techniczne z Bochni, które otrzymały tytuły „srebrnej szkoły” oraz „brązowej szkoły”.

 

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Myśląc o szkole zazwyczaj nie uświadamiamy sobie, że jest to jedna z najstarszych instytucji społecznych. Najstarszych i najważniejszych, o czym przekonują nas nie tylko wielcy myśliciele, ale także doświadczenia indywidualne i zbiorowe. Te kraje, które potrafiły skutecznie zadbać o staranną edukację młodzieży, należą do światowej czołówki krajów uznawanych powszechnie za wysoko rozwinięte. (…) Miniony rok był dla nauczycieli czasem ciężkiej próby. Jako grupa zawodowa wyszli z tej próby zwycięsko, choć zapłacili wielką cenę. Ocalili jednak to, co dla nauczyciela najważniejsze – zrozumienie i poszanowanie u swoich uczniów. Bez takich więzów budowanie dobrej szkoły nie jest możliwe.

– pisze prof. dr hab. Jan Łaszczyk w adresie okolicznościowym na okazję publikacji nowego rankingu. Całość tutaj.

Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2020 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

 

Jak poradziły sobie szkoły z terenu powiatu bocheńskiego?

Licea Ogólnokształcące:

Tytuł „srebrnej szkoły” otrzymało ponownie I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bochni zajmując 393 miejsce w Polsce i 33 w Małopolsce. „Ogólniak” w ostatnich latach zajmował miejsca: 2019 – 393, 2018 – 327, 2017 – 276.

Tytuł „brązowej szkoły” otrzymało znów IV Liceum Ogólnokształcące działające przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni zajmując 745 miejsce w Polsce i 59 w Małopolsce. W poprzednim roku szkoła zajęła 606 pozycję.

Pozostałe licea ogólnokształcące z Bochni znalazły się poza uwzględnionym tysiącem najlepszych liceów.

Technika:

Tytuł „srebrnej szkoły” otrzymało ponownie Technikum nr 2 działające przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni zajmując 160 miejsce w Polsce i 21 w Małopolsce. „Mechanik” w ostatnich latach zajmował miejsca: 2019 – 125, 2018 – 98, 2017 – 134.

Tytuł „srebrnej szkoły” otrzymało ponownie również Technikum nr 3 działające przy Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera zajmując 215 miejsce w Polsce i 29 w Małopolsce. „Ekonomik” w ostatnich latach zajmował miejsca: 2019 – 221, 2018 – 213.

Pozostałe technika z bocheńszczyzny znalazły się poza 500 najlepszych techników.

Nagrodzone szkoły przez cały rok będą mogły umieszczać srebrne i brązowe tarcze w widocznym miejscu w szkolnych budynkach oraz na materiałach promocyjnych.