Reklama

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Majkowice

W dniu 5 grudnia 2019 roku odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Łączna wartość sprzętu to 22 tys zł.

 

Dzięki pozyskanej dotacji do OSP w Majkowicach trafiło: specjalne umundurowanie (NOMEX) oraz sprzęt (defibrylator, zestaw ratowniczy, pachołki ostrzegawcze, narzędzia ratownicze). Przekazania sprzętu Prezesowi OSP dokonał Poseł na Sejm RP – Piotr Sak.

Zakupiony sprzęt specjalistyczny ma znaczący wpływ na wzmocnienie działań, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Jednostki OSP z terenu Gminy Bochnia wyjeżdżają coraz częściej i z każdym rokiem przybywa akcji ratowniczych. Dzięki dobremu wyszkoleniu, nowoczesnemu sprzętowi, strażacy będą uczestniczyć w wielu akcjach ratowniczych, stanowiąc zaplecze dla strażaków zawodowców wpływając tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy Bochnia. W imieniu swoim i strażaków ochotników dziękuję panu posłowi Piotrowi Sak za poparcie naszego wniosku” – powiedział Marek Bzdek wójt Gminy Bochnia.

To już kolejny sprzęt przekazany do gminnej jednostki OSP.  W listopadzie odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego również w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości dla jednostki OSP Bogucice. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych (nożyce, rozpieracz ramieniowy, agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy) o wartości prawie 90 tys zł.

 

Informacja nadesłana