Reklama

Po co i dla kogo szkolenia ADR? Już w grudniu KURSY ADR Euro-Szkolenia.

fot. Anna Baczkowska-Dobranowska

Na wielu portalach internetowych, w ogłoszeniach o pracę posiadanie konkretnych szkoleń stanowi warunek zatrudnienia lub nie w zawodzie kierowcy. Takim kursem uprawniającym do pracy jest często „zaświadczenie ADR”. Co to za dokument?

Jest to zaświadczenie dzięki któremu można podjąć pracę w zawodzie kierowcy przewożącego towary niebezpieczne. Powszechnie znane paliwa, gaz w butlach, niektóre nawozy sztuczne a nawet odpady niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) zaliczają się do towarów niebezpiecznych i żeby je transportować należy przejść odpowiedni kurs i zdać egzamin państwowy.

Nie wszyscy kierowcy mogą nabyć te uprawnienia. Kryterium zakwalifikowania się na kurs są wiek: ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat B -wystarczające dla kursu podstawowego, a dla kursu specjalistycznego transportu towarów niebezpiecznych w cysternach – prawo jazdy kategorii C lub C+E.

Najczęściej dla pracodawcy wystarczy kurs podstawowy, który trwa razem z egzaminem 4 dni/25 godzin lekcyjnych i uprawnia do transportu towarów w sztukach przesyłki, luzem, w cysternach odejmowalnych o pojemności do 1 m sześciennego, w pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 litrów, w kontenerach-cysternach o pojemności jednostkowej do 3000 litrów, w MEGC /do gazu o pojemności jednostkowej do 3000 litrów. Kurs podstawowy daje duże możliwości kierowcy do wykorzystania swoich uprawnień w praktyce a ważność uprawnienia trwa aż 5 lat.

W czasie trwania ważności kursu podstawowego można rozszerzyć swoje zaświadczenie o kurs specjalistyczny w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach albo kurs specjalistyczny do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe), albo kurs specjalistyczny do transportu drogowego towarów Klasy 7 czyli materiałów promieniotwórczych.

Czy tylko kierowcy powinni posiadać wiedzę dotycząca transportu towarów niebezpiecznych? Otóż – nie.

W świetle Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR, znajomość jej przepisów jest przydatna do redagowania listów przewozowych, stosowania wyłączeń spod przepisów ADR, wyposażenia kierowcy przewożącego towary niebezpieczne, ilości gaśnic itd.

Przepisy te powinni znać spedytorzy, nadawcy, pośrednicy w transporcie ADR, załadowcy, a nawet pracownicy samorządowi zajmujący się problemami gospodarki odpadowej, bo wiele odpadów niebezpiecznych spełnia kryteria klasyfikacji ADR i wówczas należy z nimi postępować jak z towarami niebezpiecznymi.

Do transportu (i nie tylko) towarów niebezpiecznych potrzebny jest specjalista – tzw. doradca ADR. Umowa ADR precyzuje kiedy jest obowiązek zatrudnienia doradcy ADR:

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje NADAWANIE lub przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”

Zapraszam do skorzystania z kursu wszystkie osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień lub chcą je przedłużyć.

Zapraszam kierowców na kurs podstawowy, który odbędzie się w dniach 20-23 grudzień w sali na Krytej Pływalni w Proszówkach a chętnych na kurs specjalistyczny transportu drogowego w cysternach zapraszam na szkolenie w dniach: 29-31 grudzień w tym samym miejscu. Przypominam o tym, że podstawą do zaliczenia kursu specjalistycznego jest przejście kursu podstawowego.

Cena za kurs podstawowy: 400 zł a obydwa kursy kosztują 700 zł. Do ceny należy doliczyć koszt zaświadczenia ADR 50 zł 50 groszy.

Organizuję również szkolenia dla Firm, organizacji samorządowych, instytucji państwowych. Posiadam doświadczenie i wszystkie konieczne uprawnienia.

Proszę o kontakt i serdecznie zapraszam,

Anna Baczkowska-Dobranowska,
doradca ADR/DGSA, inspektor p.poż.

tel.667022211
euro-szkolenia.pl

 

 

fot. Anna Baczkowska-Dobranowska