Reklama

Elektroniczny wniosek o urlop, czyli cyfrowa rewolucja

Urlop wypoczynkowy z definicji jest czasem odpoczynku i regeneracji sił, przeznaczony dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Urlop to jedno z praw, które przysługuje pracownikowi i może on w zależności od przepracowanego stażu pracy skorzystać z 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Obecnie wiele przedsiębiorstw korzysta z nowoczesnych narzędzi, które służą automatyzacji i usprawnieniu wielu procesów m.in. kadrowych. Czym jest elektroniczny wniosek urlopowy?

 

Kodeks pracy a wniosek o urlop wypoczynkowy

W przepisach prawnych dotyczących wypełnienia przez pracowników wniosków urlopowych nie zostało szczegółowo wyjaśnione, w jakiej formie taki wniosek powinien zostać wypełniony. W Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop nie została zawarta informacja, jaka dokładnie ma być forma składania wniosku urlopowego. Uznaje się więc, że dopuszczalne jest uregulowanie tej kwestii w wewnątrzzakładowych przepisach.

Zasady udzielania urlopów

Każdy pracodawca zanim udzieli swoim pracownikom dni wolnych od pracy, powinien zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustalić wcześniej plan urlopów. Istotne jest przy tym uwzględnienie wniosków pracowników, a także konieczność zapewnienia tzw. normalnego toku pracy. Warto podkreślić, że pracodawca nie ma obowiązku sporządzać planu urlopów, o ile organizacja związkowa wyraża na to zgodę. jeżeli nie ma u pracodawcy takiej organizacji – wtedy pracownik wraz z pracodawcą ustalają termin urlopu pracownika na podstawie złożonego wniosku urlopowego.

Co powinien zawierać wniosek o urlop?

Niezależnie od formy składania wniosku urlopowego należy pamiętać o kilku najważniejszych elementach. Przykładowo wniosek o urlop na inewi.pl zawiera wszystkie niezbędne elementy, jakie musi zawierać prawidłowo wypełniony wniosek.

Aby pracodawca mógł uznać wniosek za formalnie poprawny musi się na nim zawierać imię i nazwisko pracownika, zajmowane stanowisko, data i miejsce sporządzenia wniosku. W dalszej części umieszczamy dane osoby do której kierujemy wniosek oraz prośbę o udzielenie urlopu, z uwzględnieniem liczby dni i wskazaniem rodzaju urlopu. W wersji papierowej na końcu znajdzie się miejsce na podpis pracownika. W wersji elektronicznej wystarczy wpisać tylko termin i rodzaj urlopu. Reszta danych zostanie automatycznie uzupełniona po przypisanym identyfikatorze.

Elektroniczny wniosek urlopowy

Tradycyjne wnioski urlopowe w formie papierowej coraz częściej są już tylko wspomnieniem, szczególnie w dużych korporacjach lub nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Wersja elektroniczna jest obecnie coraz bardziej popularna, ponieważ pozwala uniknąć wielu błędów przy wypełnianiu wniosku. Kwestie dotyczące pozostałych do wykorzystania dni urlopowych także są o wiele bardziej czytelne dla pracownika. System e-urlopów zapewnia sprawniejszą obsługę procesu zarządzania urlopami zatrudnionych osób, szczególnie wypełnianie wniosków przez pracowników, a następnie ich akceptowanie lub odrzucanie przez przełożonych jest o wiele bardziej przejrzyste. Istotną cechą systemów e-urlopów jest możliwość analizy składanych wniosków, a także zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione. Więcej informacji o wypełnianiu wniosków znajdziemy na stronie: Wniosek urlopowy – jak złożyć go w wersji elektronicznej?.