Reklama

Wybory. Stanisław Bukowiec z poparcie wicepremiera i samorządowców

Wicepremier Jarosław Gowin, wicemarszałek województwa małopolskiego – Tomasz Urynowicz, a także sześciu samorządowców z powiatu bocheńskiego zaapelowało do mieszkańców Bocheńszczyzny o poparcie Stanisława Bukowca kandydata na posła z listy PiS. 

 

 

-W parlamencie potrzebujemy tych, którzy będą wiarygodną gwarancją realizacji naszego programu. Potrzebujemy ludzi skutecznych, uczciwych, pracowitych, rozumiejących na czym polega funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa. Ludzi takich, jak Stanisław Bukowiec – mówił Jarosław Gowin.

Do głosowania na Stanisława Bukowca zachęcał także Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

-Staszek zaimponował mi przez ostatni rok pracując w sejmiku, swoją pomysłowością, przedsiębiorczością, kreowaniem nowych wyzwań, walką z problemami Małopolan i walką na rzecz Bochni, ziemi bocheńskiej, tarnowskiej. Jest jednym z najbardziej pracowitych radnych tej kadencji, osobą, która jest świetnym przykładem zaangażowanego samorządowca – podkreślał wicemarszałek Urynowicz.

 

W imieniu przedstawicieli samorządowców głos zabrał Tomasz Gromala – wójt gminy Lipnica Murowana: Stoję tutaj z umocowania jednoznacznego i zdecydowanego moich kolegów i koleżanki, którzy dzisiaj przybyli tutaj, aby wyrazić poparcie przedstawicieli samorządów Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Nowy Wiśnicz, Żegocina i Trzciana (…) Jest to sytuacja bez precedensu w ciagu ostatnich lat, kiedy chcemy tak gremialnie poprzeć kandydata do polskiego parlamentu. Kandydata nam bliskiemu – koledze, samorządowcowi, który pragmatyzmem,swoją ciężką pracą udowodnił, że sprawy mieszkańcó są mu bliskie. Chcielibyśmy udzielić w dniu dzisiejszym zdecydowanego poparcia i zaapelować do wszystkich mieszkańców naszych gmin oraz do mieszkańców pozostałych gmin powiatu bocheńskiego (…) aby udzielić poparcia Stanisławowi Bukowcowi.

Stanisław Bukowiec z kolei zaznaczył, że Bochnia i powiat bocheński od blisko 10 lat nie mieli swojego przedstawiciela w sejmiku wojewódzkim:  Widziałem, jaki to jest kłopot będąc najpierw wiceburmistrzem, potem wicewójtem gminy Bochnia i radnym powiatowym. Jeżeli dany subregion nie ma swojego przedstawiciela ciężko załatwić pewne sprawy, rozwiązać problemy, które dotykają mieszkańców. Z inspiracji samorządowców, z którymi współpracuję, mieszkańców, za namową pana premiera zdecydowałem się kandydować do polskiego sejmu. O ile powiat bocheński nie miał od 10 lat swojego przedstawiciela w Sejmiku Małopolskim, to w Sejmie nie miał go od 20 lat – powiedział kandydat do Sejmu.

 

Kandydat PiS przedstawił również swój program wyborczy, tzw. ósemkę Bukowca, który podzielił na część dla Polski oraz część dla regionu:

Dla Polski

  1. Uproszczenie systemu podatkowego i preferencje dla tworzących miejsca pracy
  2. Dopłaty rządowe do zmiany ogrzewania węglowego na inne, bezpieczne dla środowiska
  3. Zwiększenie nakładów budżetowych na polską służbę zdrowia

Dla regionu

  1. Wprowadzenie do krajowego programu rządowego „100 obwodnic”: łącznika autostradowego w Bochni, bypassa drogi wojewódzkiej 965, bezpośredniego zjazdu na drogę krajową z os. św. Jana w Bochni oraz trzeciego zjazdu z autostrady w Tarnowie
  2. Zapewnienie środków na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego i hospicjum na ul. Karolina w Bochni
  3. Czynne pilotowanie, aby doszło do realizacji rządowego programu przeciwpowodziowego Dorzecza Górnej Wisły dla powiatów: wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, proszowickiego (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne) – by nie powtórzyła się tragedia z 2010 roku
  4. Pomoc w utworzeniu i działaniu Stref Gospodarczych w Tarnowie, Brzesku, Proszowicach i Dąbrowie Tarnowskiej
  5. Zapewnienie finansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki nowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Chodenicach nad Rabą (wykorzystanie podziemnych źródeł geotermalnych), modernizacja stadionów i boisk w regionie

 

Źródło: Bochniazbliska.pl