Reklama

Nowy Wiśnicz. Można już głosować na Budżet Obywatelski

Od 10 do 27 września br. mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz mogą już po raz piąty dokonać wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Celem przedsięwzięcia jest podjecie przez obywateli decyzji o wydatkowaniu części środków z budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na 2020 rok, a także aktywizację mieszkańców, budowanie więzi lokalnych, poznawanie reguł demokracji i samorządności.

W tym roku na liście poddanej pod głosowanie znalazło się 31 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Podobnie jak w roku ubiegłym na realizację zadań w ramach BO przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł, którą podzielono proporcjonalnie na poszczególne miejscowości w przeliczeniu na ilość mieszkańców.

Głósować można za pośrednictwem strony internetowej https://bo.nowywisnicz.pl, listownie na adres urzędu lub osobiście w sekretariacie urzędu (w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 i od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00).  Karty do głosowania w formie tradycyjnej dostępne są w sekretariacie Urzędu Miejskiego bądź do druku – pobierz tutaj.

 

Źródło: nowywisnicz.pl