Reklama

Cikowice. Relacja z warsztatów fotograficznych w ramach projektu „Równać Szanse”

W lipcu w Bibliotece i Świetlicy w Cikowicach odbyły się warsztaty fotograficzne realizowane w ramach projektu Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse” w ramach konkursu specjalnego „30 lat wolności”.  

 

Spotkanie rozpoczynające realizację projektu z Fundacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse w ramach Konkursu Specjalnego „30 –lat Wolności” odbyło się dnia 04.07.2019 w świetlicy w Cikowicach, działającej w strukturze Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni /GCK/. W spotkaniu z udziałem koordynatora projektu uczestnicy sporządzili listy obecności ze spotkań, omówiono plan poszczególnych zadań. Podzielono uczestników na 4 grupy (informacyjno-promocyjną, plastyczno-fotograficzną, teatralną, literacko- historyczną), odpowiedzialne za prawidłową realizację wyznaczonych zadań. Wybrano spośród siebie liderów grup. Zapoznano się z harmonogramem całego przedsięwzięcia, sporządzono informacje do mediów a zadaniem lidera grupy informacyjnej było przesłanie informacji do poszczególnych portali internetowych.

W  lipcu rozpoczęły się warsztaty fotograficzne, które dla wszystkich uczestników, realizujących projekt okazały się dużym wyzwaniem i fantastycznym doświadczeniem w jednym a także strzałem w dziesiątkę na wolny od zajęć sezon wakacyjny. Spotkanie z fotografią to nie tylko nauka obsługi aparatu i poznanie podstaw wykonywania zdjęć. Warsztaty stworzyły okazję do lepszego poznania otaczającego świata i odkrywania w sobie nowych umiejętności. Zajęcia rozwinęły spostrzegawczość i koncentrację. Zwieńczeniem wyzwania podjętego przez uczestników będzie otwarcie wystawy, prezentującej prace projektowe.

Nie ma programu idealnego, który trafi w potrzeby każdego, ale realizatorom udało się stworzyć taki, który dał radość z fotografowania! Pierwsze wewnętrzne zajęcia miały charakter tzw. sesji. Chętni uczestnicy dzielnie pozowali, aby inni , mogli wykonać profesjonalne zdjęcia. Kolejne zajęcia w plenerze pod hasłem „powrót do przeszłości” miały charakter historyczny. Uczestnicy fotografowali historyczne miejsca swojego regionu a wszystko to jest możliwe dzięki Fundacji „Równać Szanse„ , która doceniła planowane działania i udzieliła świetlicy w Cikowicach finansowego wsparcia na poszczególne zadania projektowe , które dają wszystkim uczestnikom ogromną satysfakcję.