Reklama

Pierwsze posiedzenie sądu w sprawie pomówienia SPGZOZ w Bochni. Możliwa ugoda

W piątkowe popołudnie w bocheńskim Sądzie Rejonowym miało miejsce pierwsze spotkanie związane ze sprawą Katarzyna Kupisz – dyrektor SPGZOZ kontra radni gminy Bochnia: Stanisław Cefal, Izydor Wróbel, Maciej Laskowicz i Witold Kowalski . Posiedzenie sądu miało charakter pojednawczy. Strony wykazały chęć do uzyskania porozumienia.

Oskarżonym zarzucono czyny polegające na zniesławieniu. Radni zostali oskarżeni o to, że 25 lutego 2019 podczas spotkania w Domu Ludowym w Łapczycy mieli w trakcie wystąpienia publicznego pomówić Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni. W ocenie oskarżenia formułowane przez radnych sądy mogły narazić SPGZOZ na utratę zaufania tak potrzebnego do prowadzenia działalności medycznej.

Już na początku posiedzenia sąd poinformował, że radny Maciej Laskowicz zawarł odrębne porozumienie z oskarżającym i nie będzie już stroną w postępowaniu. W związku z faktem, że strony wyraziły chęć polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sąd ustalił, że w najbliższym czasie zostaną określone przez oskarżających warunki porozumienia. O tym czy zostaną przyjęte przez stronę oskarżoną dowiemy się dopiero we wrześniu podczas kolejnego posiedzenia sądu.

Przypomnijmy, że problem z gminną służbą zdrowia był tematem spotkań wójta z mieszkańcami gminy, a także mieszkańców z wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko. Mieszkańcy, a wraz z nimi radni, w trakcie wspomnianych spotkań wyrażali obawy o jakość świadczeń zdrowotnych proponowanych przez SPGZOZ.