Reklama

Dzień otwarty – bezpłatne wejściówki na zwiedzanie Kopalni Soli Bochnia

24 lipca to szczególna data dla bocheńskiej kopalni, w tym dniu przypada bowiem święto patronki górników solnych Świętej Kingi. Od kilku lat Żupa z tej okazji organizuje dzień otwarty tak też będzie i w tym roku.

W ramach dnia otwartego turyści będą mogli bezpłatnie zwiedzić trasę turystyczną z Podziemną Ekspozycją Multimedialną. Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Bochni to niezwykła podróż przez najpiękniejsze wyrobiska kopalni. Podziemna Ekspozycja Multimedialna jest unikatową atrakcją bocheńskiej kopalni. Pozwala na promowanie kopalni oraz historii powszechnej w niepraktykowany dotąd sposób. Wycieczka po kopalni ma charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni.

Pobyt w kopalni w ramach dnia otwartego będzie obejmował zwiedzanie ekspozycji zlokalizowanej na poziomie August oraz możliwość około 30 minutowego pobytu w komorze Ważyn. Pobyt nie będzie obejmował przejazdu podziemną kolejką.

Zjazdy do kopalni w ramach dnia otwartego odbywać się będą w środę 24 lipca 2019 r. o godz. 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00. Na każdą godzinę dostępnych będzie 50 wejściówek, jednak jedna osoba może pobrać maksymalnie cztery bilety.

Bezpłatne wejściówki będzie można pobrać wyłącznie za pomocą serwisu Evenea.pl  od poniedziałku 22 lipca 2019 r. od godz. 9:00. do czasu wyczerpania dostępnej puli.

Aby pobrać wejściówki należy wejść na stronę wydarzenia, która znajduje się tutaj  przełączyć się z zakładki opis do zakładki rejestracja a następnie wybrać godzinę zjazdu. W celu potwierdzenia rejestracji konieczne jest podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłana wejściówka. Bilety dostępne w puli pojawią się w poniedziałek 22 lipca 2019 r. punktualnie o godz. 9:00 wcześniej nie będzie możliwości rezerwacji wejściówek.

Realizacja bezpłatnych wejściówek równoznaczna jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminów obowiązujących w Kopalni Soli Bochnia www.kopalnia-bochnia.pl/regulaminy

Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
ul. Campi 15, 32-700 Bochnia
tel. 14 692 67 52, 14 692 67 54