Reklama

Emerytalni rekordziści w Małopolsce

Rozpiętość emerytur jest znaczna. Najwyższa emerytura w Małopolsce to kilkanaście tysięcy złotych. Najniższa zaś kilkadziesiąt groszy. Ile otrzymuje przeciętny Kowalski na emeryturze? 

 

Oddziały ZUS w naszym województwie wypłacają emerytury prawie 500 tys. osób. Małopolski emeryt otrzymuje co miesiąc z ZUS średnio 2,2 tys. złotych (dane z grudnia 2018 roku).

Najwyższą emeryturę w regionie wypłaca sądecki ZUS. Ponad 15,5 tys. zł otrzymuje mężczyzna, który skorzystał ze świadczenia po ukończeniu 80 roku życia i przepracował 57 lat. Nie jest to najwyższa wypłata w Polsce. Są emeryci, którzy wypracowali świadczenie w wysokości przekraczającej 20 tys. złotych. Emerytka z kujawsko-pomorskiego otrzymuje od ZUS ponad 22 tys. zł, podobnie jak emeryt z Lublina. Łączy ich to, że obydwoje przepracowali 61 lat i przeszli na emeryturę dopiero po skończeniu 80 lat.

Jak wynika z danych ZUS, tak wysokie świadczenia otrzymują osoby, które mają długi staż pracy a na emeryturę zdecydowały się przejść wiele lat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Na wysokość emerytury składa się bowiem kapitał wypracowany podczas aktywności zawodowej i przewidywana długość życia po przejściu na emeryturę. Czyli im dłużej pracujemy, tym więcej składek zgromadzimy. Jednocześnie opóźniając przejście na emeryturę skracamy przewidywany czas jej wypłaty, dlatego świadczenie zdecydowanie wzrasta.

Z drugiej strony z roku na rok rośnie liczba emerytur kilkugroszowych. To konsekwencja wprowadzenia od 1999 r. reformy emerytalnej. W systemie zdefiniowanej składki, wpłata zaledwie jednej składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pozwala otrzymać świadczenie emerytalne. Jego wysokość będzie jednak proporcjonalna do naszego wkładu do systemu.

Najniższe świadczenie w naszym województwie wynosi 23 grosze. Otrzymuje je kobieta, która przepracowała tylko 5 dni. Natomiast najniższa emerytura w Polsce wypłacana jest kobiecie z województwa zachodniopomorskiego, która otrzymuje 4 grosze. Staż zawodowy tej osoby był niewiele dłuższy niż miesiąc.

Najwyższe i najniższe świadczenia wypłacane przez małopolskie oddziały ZUS:

Najwyższa emerytura

Najniższa emerytura

Odział ZUS w Krakowie

12 760 zł

37 groszy

Oddział ZUS w Nowym Sączu

15 559 zł

23 grosze

Oddział ZUS w Chrzanowie

13 129 zł

1,61 zł

Oddział ZUS w Tarnowie

9 537 zł

5,31 zł

 

tekst: Anna Szaniawska