Reklama

Służba Więzienna pomoże ofiarom powodzi

W związku z bardzo ciężką sytuacją meteorologiczną w województwie małopolskim, gdzie ulewne deszcze doprowadziły do podtopień w wielu miejscowościach, krakowska Służba Więzienna na polecenie Wiceministra Sprawiedliwości Patryka Jakiego podjęła natychmiastowe działania związane z gotowością skierowania osadzonych do usuwania skutków podtopień i powodzi.

Z trzech zakładów karnych położonych najbliżej miejscowości, które znajdują się w najgorszej sytuacji zostanie skierowanych około 100 osadzonych:  z zakładu karnego w Tarnowie 45 osadzonych wraz z funkcjonariuszami, z zakładu karnego w Nowym Wiśniczu 30 osadzonych i z zakładu karnego w Tarnowie – Mościcach 35 osadzonych. Stosowne informacje zostały przesłane do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.  Jednostki oczekują w gotowości na skierowanie skazanych.

Służba Więzienna jest formacją, której celem jest służba społeczeństwu również w takich sytuacjach i dlatego na polecenie Ministra Patryka Jakiego szuka dalszych możliwości pomocy dla ofiar powodzi.

___

inf. prasowa