Reklama

Nowy Wiśnicz. Wzgórze zamkowe zyskuje nowy wygląd

Na przestrzeni zaledwie kilkunastu miesięcy wzgórze zamkowe w Nowym Wiśniczu zyskuje nowy wygląd, co więcej zmiany tam zachodzące nie ograniczają się tylko do estetyki, ale również bezpieczeństwa i użyteczności miejskiej przestrzeni.

Wiśnicz kojarzy się z liceum plastycznym, zakładem karnym, ale przede wszystkim z zamkiem. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu dojście tam nie należało do najłatwiejszych – brakowało chodników, barierek zabezpieczających oraz oświetlenia, co stwarzało zagrożenie dla pieszych – turystów oraz mieszkańców tej części Wiśnicza i Leksandrowej ze strony ruchu samochodów. Za nami jest jednak pierwszy etap prac, którego efektem jest długi na prawie 400 metrów chodnik, oświetlenie i barierki, co ważniejsze wszystko wykonane ze smakiem. Całość tego zadania pochłonęła około 440.000 zł.

Jak się powiedziało „A” trzeba było powiedzieć i „B”. Przed Wiśniczem szereg kolejnych inwestycji. Wśród nich realizowane obecnie przedsięwzięcie pod nazwą: „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400-lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich” realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedsięwzięcie to obejmuje m.in. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie właściwych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Zakres robót budowlanych przewiduje między innymi: budowę ścieżek,  powstanie nowego oświetlenia i monitoringu,  powstanie instalacji niezbędnych do obsługi parku, budowa elementów małej architektury, powstanie amfiteatru, schodów terenowych, parku miniatur zamków, placu zabaw. Całość zostanie wzbogacona zaprojektowaną zielenią – wysoką i niską.

Wartość całego zadania opiewa na kwotę 2.275.500 zł. Realizowane jest ono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Oś Priorytetowa 6  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.