Reklama

Zdobyłam nową wiedzę! Lekcja na 12 gwiazdek w Nowym Wiśniczu

– Organizujcie więcej takich projektów w szkołach. Fajne to było. – podkreślali  uczniowie Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu po warsztatach europejskich, które  przeprowadzono dziś w ich szkole.

Spotkanie zrealizowano w ramach III edycji kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. W projekcie uczestniczą szkoły ponadpodstawowe z miejscowości do 50 000 mieszkańców z Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Jedną z nich  było Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT, działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w partnerstwie z międzynarodowymi sieciami informacyjnymi Europe Direct i Eurodesk.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy młodych Polaków o UE, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność zarówno uczestników zajęć jak i ich bliskość, tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa etc.

Spotkania wyróżnia zarówno interaktywna formuła, w której każdy z uczestników ma szansę wypowiedzi, jak i zastosowanie niestandardowych metod edukacyjnych. Część ogólna dotyczy znaczenia UE w życiu uczestników jak i ich bliskich, zachęca do samodzielnej interpretacji informacji na temat UE w oparciu o wiarygodne źródła. W ramach części szczegółowej poruszany jest temat wskazany przez szkołę, np. dotyczący możliwości związanych z programem Erasmus+ czy Europejskim Korpusem Solidarności

– przedstawia Ewa Nowak-Koprowicz, koordynator kampanii.

Spotkanie w Nowym Wiśniczu  odbyło się dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony m.in. Barbary Szota-Rekieć, wicedyrektor ds. artystycznych Liceum Plastycznego im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu .
Zajęcia prowadził dwuosobowy zespół: Monika Lewicka-Bułatek, ekspert z zakresu integracji europejskiej oraz Joanna Sowińska, animator młodzieżowy.
Zainteresowani udziałem w kampanii Lekcja na 12 gwiazdek edycja 2018/2019 mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony www.lekcjana12gwiazdek.eu.