Reklama

Rzezawa: Miliony z województwa na gospodarkę ściekową

Władze Małopolski zdecydowały o przyznaniu wsparcia finansowego dla kolejnych projektów, które podniosą jakość życia mieszkańców regionu. Do gminy Rzezawa trafi 4,3 mln zł.

Projekty gminy Rzezawa znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej. Dofinansowanie Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczy zadań „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce”. Pierwsze z nich otrzyma dotację w kwocie około 2,7 mln zł, a drugie 1,6 mln zł.

Wybrane do dofinansowania inwestycje są odpowiedzią na problemy zgłaszane przez mieszkańców i samorządy. Środki unijne, które zostały przeznaczone na ten cel, pomogą zrealizować projekty wodno-kanalizacyjne kluczowe dla kilku małopolskich gmin

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.