Reklama

Ludwik Węgrzyn „dobrze zasłużony powiatom”

Medal Bene Meritus Powiatom przyznał Ludwikowi Węgrzynowi Zarząd Powiatów Polskich podczas uroczystości jaka miała miejsce 3 kwietnia w Warszawie podczas uroczystej gali będącej częścią XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP.

Medale przyznano osobom, które miały wpływ na rozwój powiatów w Polsce, przyczyniły się do poprawy poziomu życia ich mieszkańców, ale także w uznaniu zasług na rzez Związku.

 

 

Foto: ZPP.pl