Reklama

Nowe znaki drogowe na terenie miasta

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Bochni wprowadzono nowe oznakowania.

Zapobiegając uszkodzeniom dróg i obiektów nieprzystosowanych do poruszania się ruchu ciężkiego oraz wysokich pojazdów wprowadzono następujące znaki:

– na każdym z wlotów ronda przy ul. Karosek znaki informujące o skrajni wiaduktu nad ulicą Wodociągową – znakowanie wprowadzono już na wysokości ronda, gdyż jadące samochody ciężarowe po wjechaniu w ulicę Wodociągową nie są w stanie zawrócić bez spowodowania szkód,
– oznakowano wjazd w ulicę Wodociągową dodatkową tablicą odblaskową,
– oznakowano wjazd w ulicę Podedworze w kierunku wiaduktu dodatkową tablicą.

W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na pojawiające się nowe oznakowanie ulic oraz jego stosowanie. Jednocześnie informuje się, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz czytelności oznakowania, została podpisana umowa dotycząca corocznego odnowienia oznakowania poziomego (malowania) na terenie całego miasta. Prace te będą prowadzone głównie w godzinach nocnych. W związku z w/w pracami prosimy mieszkańców o zrozumienie, cierpliwość i w miarę możliwości nie zasłanianie pojazdami istniejącego oznakowania poziomego. Prace potrwają do 31 maja 2019 r.