Reklama

Nadchodzi koniec ery tradycyjnych dowodów osobistych.

Od najbliższego poniedziałku  do użytku wejdą nowe dowody osobiste. Czym tzw. e-dowód różnić się będzie od dotychczasowego dokumentu tożsamości? 

 

Nie tak wcale dawno, bo w marcu 2015 roku wprowadzono nowy wzorzec dowodu osobistego, urzędnicy obiecywali wtedy, że będzie nie tylko trudniejszy do podrobienia, ale też bardziej przejrzysty. Bezpieczeństwo dowodu zostało zwiększone dzięki zastosowaniu nowych zabezpieczeń. Należą do nich dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza dokumentu, mikrodruki, tłoczenia oraz napisy wykonane za pomocą niestandardowej farby. Zmieni się też format zdjęcia używany w nowych dokumentach, teraz fotografia znajdująca się w dowodzie osobistym wygląda identycznie jak w paszporcie.Usunięto także brak adresu zameldowania – nie trzeba go było zmieniać przy zmianie miejsca zamieszkania. Zniknęły też informacje o kolorze oczu, wzroście jego posiadacza, a także podpis właściciela. Dodano za to informację o obywatelstwie, która ułatwiła posługiwanie się nowym dokumentem w Unii Europejskiej.

 Od 4 marca 2019 roku wprowadzona zostaje kolejna zmiana tzw. E-dowód. „Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego” – zapewnia MSWiA.

Nowy dowód wyposażony będzie także w tzw. profil osobisty, czyli elektroniczną identyfikację, zapewniającą wysoki poziom zaufania, umożliwiający np. potwierdzenie tożsamości w usługach online. Będzie to wymagało przyłożenia nowego dowodu  do czytnika i wpisania znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN.

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. osoba małoletnia). Dowód osobisty z warstwą elektroniczną, w dalszym ciągu potwierdza tożsamość i obywatelstwo, a  jego posiadacza uprawnia do przekraczania granic państw honorujących dotychczasowe dowody osobiste.

Nowy E-dowód w zapisie elektronicznym posiada dane jego posiadacza, w tym fotografię zapisaną w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). E-dowód jest jednocześnie dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu wg MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być  szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Obecne dowody osobiste zachowują swoją ważność aż do końca okresu na jaki zostały wydane i nie ma konieczności ich natychmiastowej wymiany. W Bochni, mieszkańcy miasta mogą wyrabiać nowe E-dowody w siedzibie Urzędu Miasta na ul. Kazimierza Wielkiego 2, w Urzędzie Miasta, parter pokój 3 i pokój 4, od 4 marca 2019 roku.