Powiatowy Urząd Pracy w Bochni , fot. P. Michalczyk

To nie pierwszy rok, w którym tego rodzaju środki są udzielane. Dotąd jednak ich otrzymanie wymagało wkładu własnego. Tym razem go nie ma. Pozostałe warunki również nie są trudne do spełnienia: o pieniądze może wystąpić bezrobotny zarejestrowany w bocheńskim urzędzie pracy, który złoży stosowny wniosek.

Po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy przekazujemy środki na konto wskazane przez osobę. Wydatkowanie środków winno nastąpić w terminie określonym w umowie i zgodnie ze specyfikacją zakupów. Po wydatkowaniu
następuje rozliczenie środków. Ponadto warto pamiętać, że wspomniane dofinansowanie wymaga zabezpieczenia, zwykle jest to weksel z poręczeniem wekslowym
– mówi Maria Fąfara, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.

Firma, która powstała dzięki dotacji z urzędu pracy musi funkcjonować co najmniej rok. Jeśli zostanie zamknięta wcześniej, dotacja podlega zwrotowi.

zobacz także

Reklama

Komentarze