Budynek Zespołu Szkół nr 2 w Bochni, 7 III 2017 , fot. Paweł Michalczyk

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki u 154 uczniów Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni, a także doskonalenie umiejętności zawodowych u 15 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu.

Wsparcie dla uczniów obejmie realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zajęć rozwijających zainteresowania z geografii, biologii, fizyki, organizację koła programistycznego oraz koła biologiczno-chemicznego, będą też zajęcia pozaszkolne – mówi starosta bocheński Ludwik Węgrzyn.

Projekt skierowany jest do uczniów klas od I-IV Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Bochni oraz nauczycieli , a realizowany będzie od września 2017 r.

Całkowita wartość projektu: 158 139,13 zł
Wartość dofinansowania: 150 232,17 zł
Wkład własny: 7 906,96 zł
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

zobacz także

Reklama

Komentarze