Uczniowie Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w mundurach szkolnych, ok. 1914 r. Drugi z lewej siedzi Tadeusz Nodzyński późniejszy doktor medycyny, lekarz laryngolog, ordynator Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, kapitan rezerwy, więzień Starobielska zamordowany w Charkowie. Jego biografia i wspomnienie córki Anny Nodzyńskiej- -Zubowej prezentowane były w Kronice Bocheńskiej w cyklu „Katyńskie biografie” w czerwcu 2010 r. , fot. Fotografia ze zbiorów rodzinnych

Z zaproszenia na spotkanie:

„Katyńskie biografie” to cykl artykułów publikowanych w „Kronice Bocheńskiej” od kwietnia 2010 r. Na łamach tego samorządowego czasopisma przybliżono do tej pory sylwetki 66 ofiar zbrodni katyńskiej, spośród których 35 było uczniami lub absolwentami Gimna­zjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Katalog uczniów najstarszego gimnazjum zamordowanych „na nieludzkiej ziemi” jest wciąż otwarty, bo bocheńska lista katyńska zawiera ponad 120 nazwisk…

Słysząc „Katyń” myślimy o oficerach Wojska Polskiego, żołnierzach, którzy wypełniali swój obowiązek, tymczasem lektura „Katyńskich biografii” uświadamia, że wielu z nich było oficerami rezerwy: lekarzami, wykładowcami akademickimi, farmaceutami, muzykami, nauczycielami; posiadali tytuły doktorskie (chemii, filozofii, medycyny, prawa) i piastowali wysokie stanowiska urzędnicze lub akademickie. Stanowili zatem intelektualną elitę naszego miasta. Ci, którzy zawodowo lub rodzinnie związali się z innymi miastami zawsze utrzymywali żywą więź z rodzinną Bochnią.

Ich życiorysy świadczą o wizerunku bocheńskiego gimnazjum jako szkoły kształcącej na wy­sokim poziomie, w której równie dużą wagę, tak jak do poziomu wiedzy, przywiązywano do wychowania patriotycznego a także do kształtowania tożsamości lokalnej, rozumianej jako emocjonalne ale też fizyczno-geograficzne przywiązanie do swojej szkoły, miasta, regionu.

Spotkanie rozpocznie się 20 kwietnia o godzinie 17.30 Galeria „Strych Muzealny”.

zobacz także

Reklama

Komentarze