Prelekcję wygłosił ks. dr Wojciech Gałda , fot. arch. Civitas Christiana

„Idźcie i głoście” – temat nowego roku duszpasterskiego jest odpowiedzią Kościoła na wyzwanie obecnych czasów. Wyzwaniem tym jest „nowa Ewangelizacja”, potrzeba głoszenia Ewangelii nowym pokoleniom. Szczególnym patronem „nowej Ewangelizacji” w Polsce jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który swoją działalnością wskazywał na nieustającą aktualność nakazu Jezusa: „Idźcie i głoście” – mówił ks. dr Wojciech Gałda.

Wykładu wysłuchali licznie zgromadzeni członkowie i sympatycy stowarzyszenia oraz goście: Elżbieta Adamska (asystentka wiceminister zdrowia – Józefy Szczurek-Żelazko), dr Teofil Wojciechowski (historyk), Barbara Hałas (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni), Krystyna Janus (przedstawicielka Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej), nauczyciele bocheńskich szkół ponadgimnazjalnych wraz młodzieżą.

zobacz także

Reklama

Komentarze