Policja , fot. Paweł Michalczyk

Policjanci zwracają uwagę, że prywatne firmy wprowadzają w błąd „świeżo upieczonych” i niedoświadczonych przedsiębiorców i każąc im płacić za wpis do rejestru działalności gospodarczej, podczas gdy oficjalna ewidencja jest bezpłatna i dostępna dla każdego.

Sposób działania takich firm jest podobny. Przedsiębiorca, który zarejestrował swoją działalność, po pewnym czasie otrzymuje pismo, w którym znajduje się wezwanie do zapłaty określonej kwoty pieniędzy za wpisanie firmy do rejestru działalności gospodarczej. Pisma te łudząco przypominają korespondencję urzędową – często z kilkoma „urzędowymi” pieczęciami i podpisami, a ponadto znajdują się w nich odwołania do konkretnych przepisów ustawy, co dodatkowo uwiarygodnia fałszywe pismo – mówi mł. asp. Łukasz Ostręga, oficer prasowy KPP w Bochni.

Ministerstwo Gospodarki ostrzega przed takimi oszustami i informuje, że rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. Wpis do komercyjnego rejestru nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju.

zobacz także

Reklama

Komentarze